MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Thành viên online : 9


Hôm nayHôm nay : 339

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2359242

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động Hội

Tiếp tục lãnh đạo xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

Thứ tư - 02/05/2018 16:08
Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 468-CV/TU, ngày 26/4/2018, do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa ký ban hành.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác vận động, xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa quan tâm bố trí ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; tốc độ tăng nguồn vốn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn để sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. Để tiếp tục lãnh đạo xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với việc giúp đỡ nông dân có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.  
Cấp ủy đảng lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hàng năm dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng thêm nguồn vốn, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, chính quyền, các sở, ban, ngành phối hợp có hiệu quả với Mặt trận, các đoàn thể, Hội Nông dân để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhất là ở cơ sở. Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, huy động sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.
Hội Nông dân các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Kết luận số 61 -KL/TW ngày 03/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 30 -CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan quản lý chặt chẽ nguồn Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời có kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn cho nông dân, trước hết là hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền  việc xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng và các Ban Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Công văn này.       
Nguồn: Công văn số 468-CV/TU, ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 T.T

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.