Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 239

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2569578

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động Hội

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...
Chiều nay, 1-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9-10-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo...
Trong nhiều năm qua, xác định công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là hoạt động mang tính xã hội hóa...
(Cổng ĐT HND) - Chiều nay (29/5), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

Tiếp tục lãnh đạo xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

Thứ tư - 02/05/2018 16:08
Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 468-CV/TU, ngày 26/4/2018, do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa ký ban hành.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác vận động, xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở chưa quan tâm bố trí ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; tốc độ tăng nguồn vốn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn để sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. Để tiếp tục lãnh đạo xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân có vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với việc giúp đỡ nông dân có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.  
Cấp ủy đảng lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hàng năm dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng thêm nguồn vốn, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, chính quyền, các sở, ban, ngành phối hợp có hiệu quả với Mặt trận, các đoàn thể, Hội Nông dân để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhất là ở cơ sở. Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, huy động sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.
Hội Nông dân các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Kết luận số 61 -KL/TW ngày 03/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 30 -CT/TU ngày 17/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan quản lý chặt chẽ nguồn Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời có kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn cho nông dân, trước hết là hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền  việc xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng và các Ban Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Công văn này.       
Nguồn: Công văn số 468-CV/TU, ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 T.T

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)

 • 1 Số: 49-HD/HNDT 1
  Tên: (Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong các cấp Hội)
  Ngày BH: (20/05/2021)