Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Thành viên online : 3


Hôm nayHôm nay : 459

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21318

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2607366

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được vay...
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/HNDT ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo của Hội Nông dân...
(QBĐT) - Đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh và Võ Ninh (Quảng Ninh) có chiều dài khoảng...
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thứ hai - 19/03/2018 15:41
 

Ngày 16-3-2018, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-61948 - 11-6-2018). Báo Quảng Bình xin đăng nội dung chỉ thị như sau:

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quốc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua "chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi", góp phần xứng đáng cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong bối cảnh Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-1-2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua phải bám sát nội dung chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2020 của cả nước: "Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc";chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV: "Phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020". 

Tổ chức đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà tham gia các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Ðảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả 03 phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, hướng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

3. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ðổi mới công tác khen thưởng đảm bảo đúng luật, theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm người lao động trực tiếp; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng việc nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người vào thực tiễn cách mạng hiện nay.

Tổ chức Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước"; các hoạt động biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sỹ thi đua qua các thời kỳ; kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, mô hình mới, sáng tạo nhằm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương "người tốt, việc tốt" để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội.

6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) ở tỉnh ta một cách thiết thực, hiệu quả.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Theo Báo Quảng Bình
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 1
  Tên: (Thực hiện công văn số 715/MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022; BTV Hội Nông dân tỉnh đăng tải Thể lệ Giải báo chí, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu tham dự giải.)
  Ngày BH: (23/06/2021)

 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)