Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Thành viên online : 10


Hôm nayHôm nay : 657

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14297

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2503470

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Phong trào nông dân

Những năm gần đây, xã Đồng Hóa nói riêng và nhiều xã tại địa bàn huyện Tuyên Hóa nói chung đã có nhiều giải pháp...
Chiều ngày 7/4/2021, tại thị xã Ba Đồn, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban quý 1 nhằm đánh giá...
Anh Hà Văn Thú, ở thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) một hội viên nông dân người công giáo,...
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã...
Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn...
Ngay những tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố thẩm...

Hội Nông dân huyện Minh Hóa: Ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn (2015 - 2020)

Thứ hai - 16/11/2015 16:06
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Nông dân trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã có sức lan tỏa lớn làm thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên nông dân; quy mô sản xuất của các hộ nông dân ngày càng mở rộng; phong trào đã động viên được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước. Đời sống, vật chất và tinh thần của nông dân được nâng lên, hàng ngàn hộ hội viên nông dân thoát nghèo và làm giàu. Phong trào đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn nông thôn, xây dựng nông thôn mới; vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị được nâng lên.
1
Mô hình nuôi lợn rừng và trồng cao su của anh Đinh Xuân Hiểu,
thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa
Tuy nhiên, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế đó là:
Phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các cụm. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào chưa thường xuyên. Việc tổ chức phát động thi đua, đăng ký phấn đấu, bình xét danh hiệu, cấp giấy chứng nhận, tổng kết, khen thưởng hộ SXKD giỏi tiêu biểu ở nhiều cơ sở thực hiện chưa đúng quy định hiện hành. Hoạt động hỗ trợ vốn, KHKT, tiêu thụ sản phẩm của các cấp Hội, đặc biệt là việc hỗ trợ nông dân tiếp cận các cơ chế, chính sách của Chính phủ và của tỉnh, huyện cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiều nơi còn chậm. Chế độ thông tin báo cáo; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào của các cấp Hội chưa được quan tâm đúng mức. Căn cứ vào thực trạng trên ngày 25 tháng 12 năm 2014 Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Minh Hóa đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn (2015 - 2020). Hướng trọng tâm: vận động nông dân phát huy tiềm năng thế mạnh về vốn, lao động, đất đai; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và khả năng cạnh tranh lớn; phát triển các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn, tập trung gắn với thương hiệu sản phẩm. Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt vai trò cầu nối gắn kết chặt chẽ bốn nhà: “Nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước” tạo điều kiện cho phong trào phát triển mạnh theo hướng hình thành các trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã. Tổ chức phong trào phát triển bền vững góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, tiến tới hình thành các hiệp hội nông dân. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được xác định là phong trào trung tâm, xuyên suốt của các cấp Hội trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động phong trào vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp thiết thực, hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Góp phần phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thường xuyên tuyên truyền sâu, rộng để hội viên, nông dân hiểu rõ về nội dung phong trào, tiêu chí hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, phổ biến kiến thức, xây dựng mô hình CLB, giao lưu học tập kinh nghiệm...thông qua đó vận động nông dân tích cực tham gia đăng ký và phấn đấu để đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các tập thể cơ sở, chi hội nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua; các gương hộ hội viên, nông dân SXKD giỏi, hộ hội viên, nông dân nghèo vượt khó tiêu biểu. Thực hiện việc giao chỉ tiêu thi đua hàng năm; hướng dẫn thực hiện quy trình phát động, tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đảm bảo rõ mô hình, rõ địa chỉ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
 
1
Mô hình nuôi bò sinh sản của anh Đinh Sơn xã Hóa Sơn
Đẩy mạnh phong trào theo hướng các hộ nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển. Xây dựng và triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên, các câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” ở cơ sở gắn với phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Tập trung nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào, cập nhật thông tin và trình độ quản lý SXKD, điều hành hoạt động các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã.... cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức chỉ đạo phong trào trong các cấp Hội. Tổ chức tốt các hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và cấp xã. Chủ động khai thác các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và đóng góp của hội viên cho nông dân vay phát triển sản xuất tăng thu nhập.
1
 Chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp của ông Cao Văn Hồng
tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tín chấp cho nông dân vay vốn thông qua các tổ vay vốn do Hội Nông dân thành lập và quản lý. Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở chủ động giúp nông dân xây dựng các dự án, phương án SXKD có hiệu quả, làm cơ sở để huy động nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân vay phát triển sản xuất. Hỗ trợ giúp nông dân về trình tự thủ tục để tiếp cận các nguồn vốn vay theo quy định; Tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn cho nông dân là các chủ trang trại, các nhóm hộ nông dân trong việc tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Giúp nông dân thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ sản xuất và tiêu thu sản phẩm. Tập huấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý, tham quan mô hình giúp hộ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
 
 
 
1
Mô hình nuôi nhím của ông Đinh Thanh Hải xã Hóa Phúc
Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo phương thức, giúp ngày công lao động, cây, con giống; cho mượn vốn không lấy lãi, cầm tay, chỉ việc”, “ng n dạy ng n; tổ chức các hoạt động trực tiếp giúp hội viên thoát nghèo có địa chỉ. Tổ chức tổng kết thực tiễn, đánh giá các mô hình giảm nghèo do Hội Nông dân các cấp hướng dẫn, hỗ trợ.
 
                                                                                                         Cao Văn Quang
                                                               
 
 
 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: 683-CV/HNDT 1
  Tên: (V/v tuyên truyền, vận động CBHVND hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”)
  Ngày BH: (13/04/2021)

 • 1 Số: 581/STP-PBGDPL 1
  Tên: (Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức)
  Ngày BH: (17/03/2021)

 • 1 Số: 33/TL-BTC 1
  Tên: (Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
  Ngày BH: (12/03/2021)

 • 1 Số: 37-HD/HNDT 1
  Tên: (Hướng dẫn Công tác tuyên truyền năm 2021)
  Ngày BH: (08/02/2021)