Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Thành viên online : 4


Hôm nayHôm nay : 532

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21391

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2607439

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng tổ chức Hội

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được vay...
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/HNDT ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo của Hội Nông dân...
(QBĐT) - Đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh và Võ Ninh (Quảng Ninh) có chiều dài khoảng...
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...

Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh

Thứ ba - 19/07/2016 15:42
Thực hiện Đề án “Xây dựng Chi Hội là đơn vị hành động” của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh” của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và thống nhất hành động.
     Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung kiện toàn, sắp xếp, chuyển đổi các chi, tổ Hội theo địa bàn dân cư, theo nghề nghiệp hoặc đơn vị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động lao động chủ chốt, ngư dân, các chủ trang trại, các doanh nghiệp, các nhà khoa học…vào tổ chức Hội. Thực hiện tốt công tác quản lý hội viên; công tác thu nộp Hội phí; xây dựng Quỹ Hội; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội….Đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt chi, tổ Hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ gắn với đời sống kinh tế chính trị, văn hoá, an ninh-quốc phòng ở địa phương. 
    Trong quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định. Chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp được nâng lên, số tổ chức Hội đạt tiêu chuẩn Vững mạnh ở các cấp tăng hằng năm. Đến cuối tháng năm 2015 có 989 chi Hội Vững mạnh, tăng 6,1%; 139 cơ sở Hội vững mạnh, tăng 3,8% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan để tạo nguồn lực cho Hội hoạt động được đẩy mạnh. Hoạt động Hội đi vào chiều sâu, có chất lượng. Tỷ lệ tập hợp nông dân vào Hội, chất lượng hội viên, chất lượng các buổi sinh hoạt Hội ngày càng được nâng lên. Hiện nay, toàn tỉnh có 166.749 hội viên, đạt 55,7% so với lao động nông nghiệp trong độ tuổi. 145.233 hộ có hội viên, chiếm 91,6% so với tổng số hộ nông nghiệp, tăng 6,2% so với đầu nhiệm kỳ. Nội dung sinh hoạt của chi, tổ Hội đổi mới; dân chủ được phát huy; những tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân được phản ánh, đề xuất, kiến nghị kịp thời cho Hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội viên tích cực bàn bạc, thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của chi, tổ Hội, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để từ đó thống nhất triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên trong xây dựng tổ chức Hội và tham gia các phong trào nông dân. Có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Hội các cấp và sự cố gắng vượt khó vươn lên của hội viên nông dân đóng vai trò quan trọng.
     Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Hội hàng năm cho thấy cán bộ Hội có vai trò quyết định đến chất lượng của tổ chức Hội. Thực tế chứng minh ở nơi nào đội ngũ làm công tác Hội có trình độ, năng lực, gương mẫu, nhiệt tình, hăng say với phong trào và công tác Hội thì nơi đó tổ chức Hội mới thể hiện được là chỗ dựa của hội viên, nông dân, thu hút được đông đảo nông dân vào Hội.

 

 Lễ kết nạp hội viên mới

     Trong  thời gian tới, để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Nông dân Việt Nam khóa VI, Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2013-2018, Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 (khóa IX) chỉ đạo các cấp Hội tập trung vào những nội dung nhiệm vụ chủ yếu, đó là:
    -Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của BCH Trung ương Hội khóa V về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội các các vững mạnh” gắn với Đề án “Xây dựng Chi Hội là đơn vị hành động”. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua của Hội với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Củng cố, kiện toàn chi, tổ Hội có quy mô hợp lý. Tập trung xây dựng mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác…
      - Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, kết nạp hội viên mới gắn với tuyên truyền, giáo dục nâng cao chất lượng hội viên về nhận thức, ý thức và bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ sản xuất, kinh doanh, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội và các quy định của địa phương. Đẩy mạnh việc phát triển, xây dựng Quỹ Hội; thu, nộp Hội phí; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân…
      -Tích cực tham mưu với các cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 59- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Xây dựng quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đúng quy trình. Phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở và chi hội mới chuyển về làm công tác Hội hoặc chưa qua các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội; tạo điều kiện cho cán bộ Hội tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ chi Hội, tổ Hội có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
         - Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở các cấp Hội với phương châm khoa học, cụ thể, sâu sát. Bám sát Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham mưu cho cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, phối hợp với các ban, ngành liên quan để huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các cấp Hội hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
      - Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cấp Hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.
     - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, đúng người, đúng thành tích. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của cán bộ, hội viên nông dân ngày càng thiết thực, hiệu quả.
     - Rà soát các chỉ tiêu thi đua do Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra để tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các chỉ tiêu khó và địa bàn trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018.
                                                                                               Trần Thị Liên
                                                                      
 
 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 1
  Tên: (Thực hiện công văn số 715/MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022; BTV Hội Nông dân tỉnh đăng tải Thể lệ Giải báo chí, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu tham dự giải.)
  Ngày BH: (23/06/2021)

 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)