Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13739

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2571300

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng tổ chức Hội

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...
Chiều nay, 1-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 9-10-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo...
Trong nhiều năm qua, xác định công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là hoạt động mang tính xã hội hóa...
(Cổng ĐT HND) - Chiều nay (29/5), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

Những bài học kinh nghiệm về xây dựng nông dân điển hình tiên tiến của Hội Nông dân huyện Quảng Trạch

Thứ ba - 21/04/2015 16:22
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và hội viên, nông dân, 5 năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến tận cán bộ, hội viên nông dân Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/8/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “ Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, và nhân điển hình tiên tiến”; Kế hoạch số 43-KH/HNDT, ngày 16/3/2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình về “ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Hội ND huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về ý thức trách nhiệm đối với đất nước, quê hương, về nhiệm vụ của Hội, nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tạo niềm tin, sự đồng thuận, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể hội viên nông dân, góp phần ổn định chính trị, thực hiện có hiệu có hiệu quả nhiệm vụ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn huyện nhà..

Việc đầu tiên, quan trọng nhất được Hội ND huyện xác định là chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh, l àm chohội viên nông dân tin tưởng, gắn bó vào Hội, Hội thực sự là chỗ dựa của hội viên. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh và thực hiện đề án “Xây dựng chi hội là đơn vị hành động”. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, toàn huyện có 114 chi hội, tỷ lệ vững mạnh đạt 87%, tăng 16% so với năm 2010; tỷ lệ Hội cơ sở đạt vững mạnh 89%, tăng 15% so với năm 2010. Đã kết nạp thêm 3.547 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện lên 21.707 hội viên, chiếm 91,7 % so với hộ nông nghiệp, chiếm 52 % so với lao động nông dân trong độ tuổi lao động.  
Sau khi tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh, Hội ND Quảng Trạch tập trung chỉ đạo triển khai có chất lượng các phong trào thi đua. Bám sát nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua và các chương trình phát triển kinh tế của huyện, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện tổng kết các mô hình sản xuất có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn để nhân rộng. Tập trung chỉ đạo, hướng trọng tâm của phong trào vào việc vân động nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, đầu tư thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế như Chương trình phát triển chăn nuôi; Chương trình phát triển thủy sản; Chương trình phát triển TTCN, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; Chương trình phát triển kinh tế tổng hợp vùng gò đồi, kinh tế trang trại; Đề án chuyển đổi diện tích đạt giá trị thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm trở lên.

 
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Để thực hiện tốt phong trào, hàng năm, các cấp Hội đã phát động hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 60% trở lên, bình quân mỗi năm có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Qua thực hiện phong trào, đến nay toàn huyện đã có trên 6.500 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, tăng 600 hộ so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng 120 hộ, Trong đó: Hộ đạt SXKD giỏi cấp Trung ương 74 hộ, đạt cấp tỉnh 310 hộ, đạt cấp huyện 747 hộ, đạt cấp cơ sở 5430 hộ. Mỗi năm các cấp Hội trực tiếp giúp đỡ 116 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ trên 500 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,83% năm 2014.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai, nguồn nước của huyện, có nhiều mô hình đã được nhân rộng trong sản xuất, qui mô ngày càng mở rộng, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Điển hình có hộ anh Dương Văn Trung (Quảng Xuân) với mô hình kinh tế trang trại, trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp, đạt thu nhập bình quân 400 triệu/năm; hộ anh Nguyễn Thanh Trì (Quảng Lưu) với trồng Tiêu thu lãi 110 triệu/năm; hộ anh Nguyễn Ngọc Sơn (Quảng Tiến) với mô hình kinh tế vườn, thu lãi 150 triệu/năm; hộ chị Nguyễn Thị Ngân (Quảng Phương) với mô hình trồng trọt, chăn nuôi, xay xát, thu lãi 110 triệu/năm; hộ anh Võ văn Lựu (Quảng Hưng) với trang trại chăn nuôi Đà Điểu thu lãi 350 triệu/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động với mức lương bình quân 3- 3,5 triệu/tháng; hộ chị Trần Thị Kiểu (Quảng Liên) sản xuất cây giống Lâm nghiệp thu lãi 300 triệu/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, mức lương từ 2,5 – 3 triệu/tháng; hộ chị Lê Thị Luyên (QuảngPhương) từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo với mô hình trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh đã đưa lại lợi nhuận 160 triệu/năm; hộ anh Lê Ngọc Sơn (Quảng Phú), Đậu Thanh Phương (CảnhDương) thu lãi 600 triệu/năm; hộ anh Nguyễn Văn Lược (Cảnh Dương) chế biến thủy sản, lãi 330 triệu/năm; hộ anh Nguyễn Văn Vấn (Quảng Xuân) chế biến thủy sản, tạo việc làm cho 9 lao động, lợi nhuận đạt 1 tỷ/năm,…Nhiều hội viên nông dân bằng nghị lực của chính mình đã vươn lên thoát nghèo, đưa lại thu nhập cao và làm giàu.  
Việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho nông dân đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh được Hội quan tâm. Hội chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề tổ chức gần 200 lớp tập huấn, 50 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trổng thủy sản,... Phối hợp tổ chức 21 buổi hội thảo đầu bờ, xây dựng 225 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề để nông dân nhìn, nông dân học và làm theo. Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội thành lập và quản lý 125 tổ vay vốn, thu hút 5.780 lượt hộ gia đình hội viên tham gia với số vốn được vay 92 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng được 74 tổ vay vốn do tổ chức Hội Nông dân quản lý, tín chấp hỗ trợ cho 3.300 hội viên nông dân vay trên 115 tỷ đồng. Vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân nghèo về kinh nghiệm sản xuất, giống cây con cho 475 hộ.

 
Mô hình nuôi cá sấu ở Cảnh Dương (Quảng Trạch)
 
Từ những kết quả đạt được nêu trên, có thể khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn huyện đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, phong trào đã và đang thu hút đông đảo hội viên nông dân tích cực hưởng ứng và nó thực sự là động lực quan trọng trong khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực của mỗi hộ gia đình góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh nền kinh tế huyện nhà phát triển, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn mới ngày một khởi sắc.
Bên cạnh đó, cùng với các cấp, các ngành và địa phương trong toàn huyện, Hội Nông dân huyện đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện, lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và các phong trào thi đua của Hội. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền về vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, góp công, tài sản tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động đóng góp gần 9 tỷ đồng, hiến trên 31.000m2 đất các loại, 71 cổng nhà, 2006m hàng rào, 7.200 cây cối các loại, 13 công trình phụ với tổng giá trị quy ra tiền ước gần 4 tỷ đồng; …
Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” , tham gia xây dựng gia đình nông dân văn hoá, làng văn hóa. Hàng năm, có trên 80% hộ gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2014 có 15.646 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa.
Các cấp Hội đã tăng cường công tác tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành liên quan như Quân sự, Công an, Biên phòng tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu "Diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
Theo anh Phạm Minh Thông, Chủ tịch HND huyện chó biết: Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, Hội đã đổi mới công tác thi đua, hình thức xét chọn, hình thức khen thưởng, biểu dương; hàng năm giao chỉ tiêu thi đua, ký kết việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với các cơ sở. Phối hợp với Báo, Đài quan tâm phát hiện nhân tố mới, cách làm mới, sáng tạo; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua để tuyên truyền, biểu dương, nhân ra diện rộng. Năm 2010 có gần 6.000 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đến nay đã có trên  6.500 điển hình, tăng 10,5%; đây là những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước các cấp, là những hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà.”
Tuy vậy, do ảnh hưởng tác động bất lợi của biến đổi khí hậu; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá cả thị trường, hàng hoá phục vụ sản xuất biến động tăng gây bất lợi cho nông dân, tâm lý của nông dân chưa dám mạnh dạn đầu tư vào SXKD; việc thu hút các nguồn lực vào nông nghiệp, nông thôn chưa được nhiều. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều của chính quyền đối với Hội Nông dân có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí cho công tác thi đua - khen thưởng còn quá  hạn hẹp. Chế độ đãi ngộ của Nhà nước cho cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là cán bộ chi, tổ hội chưa có, nên phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.
Quá trình chỉ đạo triển khai, Hội Nông dân huyện rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng,  đó là: 1. Nâng cao nhận thức cho cán bô, hội viên nông dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội; về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ giúp nhau sản xuất, kinh doanh giỏi; phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau trong sản xuất và cuộc sống với sự hỗ trợ của Nhà nước, địa phương và của tổ chức Hội; 2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ, động viên tinh thần hăng hái, nhiệt liệt hưởng ứng, dám nghĩ, dám làm cùng tham gia phong trào đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; 3. Trong tổ chức, chỉ đạo phong trào của BCH Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phải tập trung, kiên quyết, cụ thể; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, tổ chức nhân rộng những điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ nông dân đạt thành tích xuất sắc; 4. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính quyền; các Phòng, Ban chuyên môn; các Doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong quá trình tổ chức và thực hiện chỉ đạo phong trào; 5. Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh là tiền đề tổ chức phong trào có hiệu quả. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, NT, xây dựng nông thôn mới.
 
Tiến Thành
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)

 • 1 Số: 49-HD/HNDT 1
  Tên: (Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong các cấp Hội)
  Ngày BH: (20/05/2021)