Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Thành viên online : 14


Hôm nayHôm nay : 154

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2608620

Giá cả nông sản

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng tổ chức Hội

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được vay...
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/HNDT ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo của Hội Nông dân...
(QBĐT) - Đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh và Võ Ninh (Quảng Ninh) có chiều dài khoảng...
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...

Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: xây dựng Hội vững mạnh gắn với tổ chức các phong trào thi đua

Thứ hai - 23/03/2015 16:45
Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh” đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ huyện đến cơ sở; động viên sức mạnh, trí tuệ, nguồn lực của hội viên, nông dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

           Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, chi, tổ Hội. Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết gắn với Đề án “Xây dựng chi Hội là đơn vị hành động” trong các cấp Hội. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động, giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương. Tập trung vào các giải pháp về tăng cường công tác kết nạp hội viên, xây dựng Quỹ hoạt động, Quỹ Hỗ trợ nông dân; công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội; công tác phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ cho hội viên nông dân. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của nông dân.
 
Đ.c Nguyễn Nam Long - PCT Hội Nông dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 06 tại huyện Lệ Thủy

          Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, tranh thủ sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành nhằm huy động các nguồn lực để phục vụ công tác Hội và hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Ban Chấp hành các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý; xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ giúp việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xây dựng, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
          Đến nay, 28/28 xã, thị trấn, 183/207 chi Hội đã đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo Đề án và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết. Chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội được nâng lên. Nhiều chuyên đề được chi Hội đưa vào tổ chức cho hội viên sinh hoạt như kỹ thuật trồng trọt, phát triển chăn nuôi, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng hội viên, giải pháp vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới… Công tác kết nạp hội viên được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 7.386 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn huyện đạt 29.204 hội viên, chiếm 54% so với nông dân trong độ tuổi lao động, tăng so với năm 2010 là 1,4%.  Công tác xây dựng Quỹ Hội được quan tâm. Công tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được chú trọng. Hiện nay, Quỹ hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội có hơn 4,1 tỷ đồng, bình quân mỗi hội viên đạt trên 140.000 đồng. Nguồn Quỹ HTND toàn huyện là 4,376 tỷ đồng, trong đó nguồn Quỹ của Hội Nông dân huyện là 662,1 triệu đồng. Các cấp Hội đã giải ngân cho hội viên nông dân vay, xây dựng các mô hình, thực hiện các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
          Các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, trong đó trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với các chương trình kinh tế trọng tâm của huyện và Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến cuối năm 2014, toàn huyện có 13.346 hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) 4 cấp, tăng 61,6% với năm 2010. Công tác xóa nghèo có địa chỉ được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Nông dân tự nguyện, tự giác hiến đất, hiến kế, hiến công, đóng góp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường…Năm 2014 đã có 03 xã đạt Tiêu chí Nông thôn mới. 24 cơ sở xã được xếp loại Vững mạnh, chiếm 85,8%; 02 cơ sở xã xếp loại Khá, chiếm 7,1%;  02 cơ sở xã xếp loại Trung bình, chiếm 7,1%, không có đơn vị yếu kém.
          Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW gắn với việc thực hiện Đề án “Xây dựng chi Hội là đơn vị hành động”, hoạt động Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã đi vào chiều sâu, có chất lượng. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng tổ chức Hội và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân huyện nhà đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện. Hội đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
                                                                                                   Trần Thị Liên
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 1
  Tên: (Thực hiện công văn số 715/MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022; BTV Hội Nông dân tỉnh đăng tải Thể lệ Giải báo chí, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu tham dự giải.)
  Ngày BH: (23/06/2021)

 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)