MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Thành viên online : 5


Hôm nayHôm nay : 269

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2256988

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam...
Trong 2 ngày từ 21-22/5, được sự nhất trí của Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề...
(Cổng ĐT HND)- Với quyết tâm vượt khó, ông Nguyễn Văn Cảnh, ở thôn Phúc Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đã mạnh...
(QBĐT) - Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), giúp nhau giảm nghèo và làm giàu...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa,...
Tên / Số / ký hiệu : Số 414 -CV/HNDT
Về việc / trích yếu

Về việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 76 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số  414  -CV/HNDT
V/v tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp;
kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

          Quảng Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.
 
   Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 17/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện với các nội dung như sau:
   1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 78-KH/HNDT ngày 02/11/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc trong bảo vệ và xây dựng đất nước.
   2. Đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2020.
   3. Gắn việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2020 và các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước.
   Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.
 
 Nơi nhận:                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 -  Như kính gửi;                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
 -  Thường trực HND tỉnh;                                                           (đã ký)
 -  Các Ban,VP, TT tỉnh Hội;
 -  Trang Website HND tỉnh;                   
 -  Lưu TG, VT.                                                  
                                                                                          Nguyễn Nam Long

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.