MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9861

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2295297

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 402 - CV/HNDT
Về việc / trích yếu

Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày ban hành 17/03/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 126 | Đã tải: 2
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số  402  - CV/HNDT
V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             
                Đồng Hới, ngày17 tháng 03 năm 2020
     
Kính gửi:  Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố

     Thực hiện Công văn số 884-CV/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 368/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
     1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động cán bộ, hội viên nông dân và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt quán triệt phương châm “bốn tại chỗ”, kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, là: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, nhằm ngăn ngừa dập dịch có hiệu quả.
     2. Vận động hội viên nông dân, người dân chấp hành việc khai báo và kiểm tra y tế, vận động những người thuộc diện nghi ngờ, có nguy cơ cao chấp hành cách ly y tế theo quy định, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú. Phát hiện những trường hợp bất thường vận động cách ly từ tổ dân phố, thôn, bản nhằm ngăn ngừa và tổ chức cách ly, dập dịch có hiệu quả.
     3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông đến từng cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân thông tin kịp thời chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân hết sức bình tỉnh tự dự phòng là chính, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để kinh doanh trục lợi, đầu cơ nhu yếu phẩm, hàng hóa trong mùa dịch; hoặc đưa thông tin không chính xác, bịa đặt, gây hoang mang, giao động ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân.
     4. Tiếp tục đẩy mạnh tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch; kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các trường hợp  người về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch trong từng tổ dân phố, thôn, bản, cụm dân cư để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân hạn chế tối đa đi ra nước ngoài, hoặc qua nước đã có người nhiễm COVID-19.
     5. Phối hợp tuyên truyền, vận động các gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
     - Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp.
     - Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình, dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới.
     6. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới.
     7. Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, đặc biệt là vai trò của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân cơ sở trong việc phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
     Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;  (để b/cáo)
- Văn phòng UBND tỉnh; (để b/cáo)
- Thường trực HND tỉnh;
- Các ban, VP, Trung tâm;
- HND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trang Website HND tỉnh;                   
- Lưu VT, TG.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH


 
 
 
  Nguyễn Nam Long

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.