MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Thành viên online : 5


Hôm nayHôm nay : 146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6588

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2200731

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 373-CV/HNDT
Về việc / trích yếu

Về việc tuyên truyền và theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ngày ban hành 18/02/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 174 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số  373 -CV/HNDT
V/v tuyên truyền và theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

         Đồng Hới, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.
 
      Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT ngày 07/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tuyên truyền và theo dõi, nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện như sau:
       1. Công tác tuyên truyền
      Công tác tuyên truyền được thực hiện trước, trong và sau đại hội, các cấp Hội căn cứ vào Kế hoạch số 78-KH/HNDT ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Kế hoạch Đại hội của từng cấp ủy đảng để xây dựng lộ trình tuyên truyền cụ thể; tập trung tuyên truyền cổ vũ động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tinh thần phấn đấu nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân trong thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống các hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội chính trị, bất mãn, lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chống phá các chủ trương của tỉnh; phá hoại đại hội Đảng bộ các cấp.
Thời gian tuyên truyền được chia thành 05 giai đoạn:
      - Giai đoạn 1: Trong thời gian đại hội cấp cơ sở; tập trung tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128 của Tỉnh ủy và các văn bản cụ thể của các cấp ủy Đảng cùng cấp. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, dự án, phần việc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội Đảng bộ các cấp.
      - Giai đoạn 2: Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố, thị xã và tương đương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh sự quan tâm theo dõi của cán bộ, hội viên, nông dân; phản ánh kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố, thị xã và tương đương, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng các cấp.
      - Giai đoạn 3: Từ tháng 9/2020 đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 10/2020); tập trung tuyên truyền những thành tựu của tỉnh qua hơn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; kết quả phong trào thi đua yêu nước, các công trình dự án chào mừng Đại hội; việc đóng góp ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản ánh tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh hướng về Đại hội; các hoạt động và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh.
      - Giai đoạn 4: Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những thành tựu nổi bật của đất nước và của tỉnh qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVII; các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, những hội viên nông dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động và kết quả diễn ra trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
      - Giai đoạn 5: Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, dư luận tích cực của cộng đồng quốc tế và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng,
      2. Theo dõi, nắm tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp
      Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân đối với đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề được cán bộ, hội viên, nông dân quan tâm; tập hợp các  kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo tỉnh Hội) để tổng hợp báo cáo đến Đại hội Đảng bộ các cấp.
Thời gian xây dựng và gửi báo cáo tình hình cụ thể như sau:
      Báo cáo tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng bộ các cấp gửi trước ngày 10 hàng tháng, thực hiện từ tháng 02/2020.
       Báo cáo tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng cấp cơ sở gửi trước ngày 10/6/2020.
       Báo cáo tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng cấp huyện gửi trước ngày 10/8/2020.
       Báo cáo tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh gửi trước ngày 05/10/2020.
      Báo cáo tình hình của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đại hội lần thứ XIII của Đảng gửi trước ngày 05/01/2021.
     3. Tổng hợp ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh.
      Sau khi các dự thảo văn kiện Đại hội được công bố, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương.
      Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ  
 -  Như kính gửi;                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
 -  Thường trực HND tỉnh;                                           (Đã ký)
 -  Các Ban,VP, TT tỉnh Hội; 
 -  Trang Website HND tỉnh;                                                         
 -  Lưu TG, VT.                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Nam Long
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.