MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 426

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1645

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2287081

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 87-KH/HNDT
Về việc / trích yếu

Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020

Ngày ban hành 12/02/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 145 | Đã tải: 12
Nội dung chi tiết
         HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           *                        
             Số  87 -  KH/HNDT                            Đồng Hới, Ngày 12 tháng 02 năm 2020 
 
 KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước
 tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
và các ngày lễ lớn trong năm 2020

 
   
       Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động đợt thi trong toàn thể, cán bộ, hội viên Hội Nông dân với nội dung như sau:
        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước và khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo, khí thế thi đua sôi nổi của hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn năm 2020.
        2. Đợt thi đua phải được tổ chức sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, có nội dung, tiêu chí phù hợp với điều kiện, tình hình ở các địa phương, đơn vị.
        II. NỘI DUNG
        1. Tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.
        2. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện phong trào “Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
        Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh, của địa phương và tham gia Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, thực hiện cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh tế gia trại, trang trại; phát triển ngành nghề, liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.
Vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tích cực “hiến kế, hiến công, hiến của” để xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng gia đình văn hóa, bản, làng văn hóa; tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình gia đình nông dân không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.
        3. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng các công trình mang tên Hội Nông dân chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.
        4. Tích cực tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân”.
        5. Tích cực phối hợp với các ngành liên quan nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân.
        6.  Thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nắm bắt diễn biến tư tưởng, kiến nghị của nông dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; làm tốt công tác tiếp dân, tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
        III. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN
        Căn cứ Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tiến hành sơ kết, tổng kết, theo dõi, đánh giá, bình xét, khen thưởng phù hợp với điều kiện địa phương.
       Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao cho các đồng chí Thường trực, uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, các Ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các huyện, thành, thị Hội triển khai thực hiện có hiệu quả đợt phát động thi đua đặc biệt này.  
        Giao cho Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả đợt phát động thi đua đặc biệt cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.  
 Nơi nhận:                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Thường vụ TW Hội;                                                               CHỦ TỊCH
- P1, VP Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;                                                     (đã ký)
- UVBCH HND tỉnh;
- Các Ban, Trung tâm, VP;                                                         
- Các huyện, thị, thành Hội;                                                          
Lê Công Toán                          
- Trang Website HND tỉnh;
- Lưu TĐKT, VT. 
                                                                  

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.