MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 346

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2291009

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Ngày 06/7/2020, tại Trung tâm văn hóa huyện, Hôi nông dân huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị nông dân điển hình...
Tổng dư nợ ủy thác quản lý trên 20 tỷ đồng, duy trì từ khi nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội...
Ngày 01/7/2020, Hội Nông dân Huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn...
Sáng ngày 02/7/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để sơ kết công tác Hội và...
Tên / Số / ký hiệu : Số 23 -HD/HNDT
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền cấp Hội năm 2020

Ngày ban hành 06/02/2020
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 147 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số   23 -HD/HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
         Đồng Hới, ngày 06 tháng 02 năm 2020
HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020


        Thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020; Hướng dẫn số 77 - HD/BTGTU ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác tuyên truyền năm 2020 như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước và của các cấp Hội Nông dân; qua đó củng cố và bồi đắp niềm tin cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
        2. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức một cách chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng các quy định hiện hành; kết hợp với việc tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.
        II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
        1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.
       Năm 2020 sẽ có các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam,… Bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể và địa phương.
        Các cấp Hội xây dựng kế hoạch và có các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Qua đó khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự tri ân của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với công lao vĩ đại của các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.
        Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, cần gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tôn vinh, biểu dương kịp thời những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.
        2. Tuyên truyền sự kiện chính trị nổi bật của Đảng, Nhà nước
        2.1. Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Các cấp Hội căn cứ vào kế hoạch của các cấp ủy đảng và Kế hoạch số 76-KH/HNDT ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh Hội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng. Tiếp tục khẳng định, nêu bật thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới do Nhân dân ta thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định thành tựu đã giành được là to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhất là giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân tại cơ sở và điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
        Trong công tác tuyên truyền cần tập trung vào những nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong thời gian tới. Những đổi mới trong công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền…); việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên nông dân chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…
        2.2. Tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội khoá XIV và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trong năm 2020
        Các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội khoá XIV và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trong năm 2020 vào trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Tập trung vào các nội dung như: Nội dung của các kỳ họp; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong các hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, của Hội đồng và đại biểu Hội đồng, kết quả giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm. Những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cổ vũ cán bộ và hội viên nông dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo.
        Trong quá trình tuyên truyền về các Kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp Hội cần chú trọng việc nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân đến các đoàn đại biểu quốc Hội, các tổ hội đồng và Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện. Đồng thời thông tin đầy đủ về sự tiếp thu, phản hồi của các đại biểu và cơ quan chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tới cán bộ, hội viên nông dân.
        3. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).
       Các cấp Hội căn cứ nội dung Chỉ thị số 01 -CT/HNDTW ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)  để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; về truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, những thành tựu to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong suốt 90 năm qua; về vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại theo phương châm “Nông dân yêu nước là nông dân thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, giàu lòng nhân ái”, “ly nông bất ly hương”, “xây dựng làng trong phố, phố trong làng”; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng và nâng cao đời sống nông dân.
        4. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
        Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
        Tuyên truyền kết quả thực hiện các giải pháp của Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản và hoạt động triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 9. 10, 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
        Bên cạnh việc tuyên truyền, cần có các hình thức cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
        5. Tuyên truyền về các hoạt động Hội và phong trào nông dân.
       Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung và hoạt động triển khai Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X; trong đó chú trọng việc học tập, quán triệt và triển khai 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập, trọng tâm là tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp để nông nghiệp, nông dân tỉnh sớm đạt trình độ tiên tiến trong nước và các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần trí thức hóa nông dân, tiến tới xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
        Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217,  số 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh Hội. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.
        Các cấp Hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại các địa phương; chỉ đạo tổ chức Hội các cấp triển khai, quán triệt, phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta.
        Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.
        Các cấp Hội chủ động xây dựng các phong trào thi đua, mô hình sản xuất tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biên. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
        6. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân.
        Các cấp Hội cần chú trọng các giải pháp tăng cường thực hiện Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo tinh thần sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường các hoạt động sâu, sát cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương. Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên nông dân và những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn nông thôn, Hội Nông dân các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân. Đồng thời các cấp Hội tăng cường công tác dự báo tình hình, tuyên truyền để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
         III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
        1. Tổ chức các Hội nghị để phổ biến, quán triệt, thông tin đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội.
        2. Cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến của các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
        3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương, cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự kiện cụ thể.
        4. Chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ đưa các nội dung thông tin tuyên truyền lên Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, trang thông tin điện tử của tỉnh Hội,  bản tin của các địa phương…
         5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng và nhu cầu bức xúc của hội viên nông dân với cấp ủy đảng, chính quyền để có phương án giải quyết kịp thời.
        6. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
         7. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, họp chi, tổ Hội.
        8. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,...
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Giao Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Văn phòng, các ban của tỉnh Hội căn cứ nội dung định hướng nêu trên tham mưu cho Ban Thường vụ hướng dẫn các cấp Hội về nội dung tuyên truyền cụ thể đối với các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Hội đảm bảo phù hợp, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện; phối hợp với các cơ quan báo chí, các ban, Văn phòng, Trung tâm của tỉnh Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, góp phần tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, đạt kết quả cao.
         2. Ban thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội bằng các hình thức đa dạng, hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương.
          3. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, đề nghị các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo cho Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nơi nhận:                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Tuyên huấn TW;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban TG, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;                                                          (Đã ký)
- Thường trực tỉnh Hội;
- Các Ban, TT tỉnh Hội;                                
- HND các huyện, thị xã, thành phố;                                           
- Trang Website HND tỉnh;
- Lưu TG, VT.                                                                     Nguyễn Nam Long                                                              
                                         Một số khẩu hiệu tuyên truyền
 
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý – 2020!
2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)!
4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
5. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam!
7. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
6. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.