MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Thành viên online : 5


Hôm nayHôm nay : 88

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2114914

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Chiều ngày 16/01/2020, tại Hội trường Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng...
Sáng nay (16.1), tại Hà Nội, Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 4 (khóa...
Nông dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng trực tiếp được hưởng lợi từ phong trào xây dựng Nông thôn mới... Xác định...
Thỏ Ruby,sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 về việc công nhận kết quả đánh...
Ngày 07-01-2020, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm...
Tên / Số / ký hiệu : Số 312 - CV/HNDT
Về việc / trích yếu

V/v gửi báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Ngày ban hành 04/11/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Hoàng Thị Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 198 | Đã tải: 7
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số  312 - CV/HNDT
V/v gửi báo cáo công tác Hội và
 phong trào nông dân năm 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                        
                     Đồng Hới, ngày 4 tháng 10 năm 2019
       
         
 
   Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã


          Để chuẩn bị đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, và tổng hợp báo cáo số liệu theo các lĩnh vực (theo đề cương và mẫu biểu số liệu gửi kèm).
1. Báo cáo và biểu số liệu tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ( đề cương theo mẫu 01, số liệu báo cáo theo 14 chỉ tiêu thi đua), gửi về Ban Thường vụ Hội Hội Nông dân tỉnh (qua Văn phòng) và gửi về địa chỉ email: vanphonghndqb@gmail.com;
2. Báo cáo số liệu tổ chức, kiểm tra (mẫu số 02) gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra);, và gửi về địa chỉ email: tochuckiemtrahndqb@gmail.com
3. Báo cáo số liệu công tác tuyên giáo, QP-AN (mẫu số 03) gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo), và gửi về địa chỉ email: bantuyengiaohndqb@gmail.com
4. Báo cáo số liệu công tác kinh tế, xã hội (mẫu số 04.1, 04.2, 04.3) gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã hội), và gửi về địa chỉ email: bankinhtehndqb@gmail.com
5. Báo cáo số liệu Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách-Xã hội (mẫu số 05.1, 05.2, 05.3,) gửi về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân); và gửi về địa chỉ email: qhtndquangbinh@gmail.com
Các báo cáo, biểu mẫu số liệu gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 30/11/2019. Văn phòng Hội Nông dân tỉnh gửi các biểu mẫu qua email cho Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã và được đăng tải trên Website của Hội Nông dân tỉnh.
Để thuận lợi trong việc thông tin báo cáo và gửi các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đề nghị Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị đăng ký thống nhất một địa chỉ hộp thư điện tử (email) của Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã để Hội Nông dân tỉnh gửi văn bản.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực HND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các ban, VP;
- Website Hội Nông dân tỉnh;
- Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 (đã ký)
 
 
 
Hoàng Thị Hà
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.