MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Thành viên online : 8


Hôm nayHôm nay : 980

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2264

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2358835

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 61 - KH/HNDT
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Ngày ban hành 09/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 374 | Đã tải: 5
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số 61 - KH/HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Đồng Hới, ngày 09 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức
Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh
 
Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/HNDTW ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3)Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện để các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của ba Nghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân.
2. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội để tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 3 Nghị quyết, nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
3. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tăng cường trao đổi, thảo luận, kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu để nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 3 Nghị quyết.
4. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội.
II. NỘI DUNG
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII:
- Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.
- Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam.
- Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1. Đối tượng
- Toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp Hội.
- Hội viên nông dân toàn tỉnh.
2. Hình thức, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức các Hội nghị
2.1. Đối với Tỉnh Hội
- Tổ chức 01 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 3 Nghị quyết.
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh.
- Thời gian: 1,5 ngày, dự kiến từ ngày 05-10/10/2019.
 (Ngày thứ nhất truyền đạt nội dung, buổi sáng ngày thứ hai tổ chức thảo luận 3 Nghị quyết).
- Địa điểm: Tại hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh.
2.2. Đối với các huyện, thành, thị Hội
- Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết đến tận hội viên nông dân.
- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết:
+ Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã; Thường trực Hội Nông dân cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã.
+ Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước 15/11/2019.
 (Ngày thứ nhất truyền đạt nội dung, buổi sáng ngày thứ hai tổ chức thảo luận 3 Nghị quyết).
2.3. Đối với cấp cơ sở
- Tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương để tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho toàn thể hội viên nông dân một cách phù hợp.
- Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2019.
3. Kinh phí tổ chức Hội nghị
Kinh phí cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp nào thì do cấp đó bố trí theo chế độ tài chính hiện hành.
IV. BÁO CÁO VIÊN 
1- Hội nghị Tỉnh Hội: Do các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh truyền đạt nội dung 3 Nghị quyết.
2- Hội nghị ở cấp huyện: Do đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã trực tiếp truyền đạt nội dung 3 Nghị quyết.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 Nghị quyết do đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Chủ tịch làm Phó ban, Trưởng các ban, Chánh Văn phòng  là thành viên.
2. Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị kinh phí, in ấn tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị học tập, quán triệt 3 Nghị quyết tại tỉnh.
3. Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng, ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.
4. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt ở cấp mình, chỉ đạo cơ sở Hội, tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể hội viên nông dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết tại địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
Giao Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Tỉnh Hội tham mưu cho Ban Thường vụ đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung 3 Nghị quyết đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh theo Kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo  về Trung ương Hội theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên huấn Trung ương Hội (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Các ban, Văn phòng Tỉnh Hội (để thực hiện);
- HND các huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện);
- Các đ/c Ủy viên BCH Tỉnh Hội (để thực hiện);
- Trang Website Tỉnh Hội;
- Lưu TG, VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH


(đã ký)
 
  

 Lê Công Toán
 
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.