MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Thành viên online : 7


Hôm nayHôm nay : 515

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2327

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2318668

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Công văm số 218 -CV/HNDT
Về việc / trích yếu

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành 08/07/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 460 | Đã tải: 5
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
                          *
Số    218  -CV/HNDT
V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
 

              Đồng Hới, ngày  08 tháng 7 năm 2019

         Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.
        Thực hiện Công văn số 714-CV/TU ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây.
        1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công văn số 181-CV/HNDT ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy.
        2. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phổ biến kiến thức, kỷ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao, khu dân cư, rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để xảy ra cháy lớn.
        3. Hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra cho cán bộ, hội viên nông dân; tham gia di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Tham gia cũng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.
        4. Phối hợp, tuyên truyền tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của hội viên nông dân và người dân; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
 Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 - Như kính gửi;                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
 - VPUBND tỉnh;                                                                (đã ký) 
 - Thường trực, các Ban,VP, TT tỉnh Hội;                                
 - Trang Website HNDT;
 - Lưu TG, VT.                                                   
                                                                       
                                                                                 Nguyễn Nam Long

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.