MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Thành viên online : 5


Hôm nayHôm nay : 498

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2310

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2318651

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Công văn số 210-CV/HNDT
Về việc / trích yếu

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày ban hành 24/06/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 251 | Đã tải: 6
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
                          *
Số   210   -CV/HNDT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị
số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

            Đồng Hới, ngày 24 tháng 6 năm 2019
 
                                     Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã

        Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HNDTW ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Tăng cường đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, hội viên nông dân. Nâng cao kiến thức, kỷ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…)
Tuyên truyền công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đẩy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến hội viên nông dân, người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh, trong sinh hoạt chi, tổ Hội, trên trang website của Hội Nông dân tỉnh… thực hiện lồng ghép các chuyên trang, chuyên mục để truyền tải sâu rộng và nhanh nhất các nội dung trên đến từng cán bộ, hội viên nông dân.
Xây dựng đạo đức người nông dân thế hệ mới trong sản xuất, kinh doanh và hình thành văn hóa cung ứng hàng hóa tiêu dùng an toàn, theo tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Cán bộ, hội viên của Hội Nông dân, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phải dựa vào nông dân và vì nông dân. Tuyên truyền công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; thực hiện đăng ký mẫu mã, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… trong tiêu thụ sản phẩm. 
2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hội Nông dân các cấp hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp…gắn trách nhiệm trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia, từ đó xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển.
Phối hợp với các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả theo hướng thường xuyên thông tin, liên lạc, trao đổi; quan tâm phân tích, đánh giá, phân loại để kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và vận động toàn dân phê phán, tẩy chay những sản phẩm kém chất lượng; những hành vi gian dối trong sản xuất và cung ứng hàng hóa tiêu dùng.
Khuyến khích, động viên các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cán bộ Hội và hội viên nông dân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3. Tăng cường thực hiện và phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng
Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ để hội viên nông dân nâng cao khả năng tự bảo vệ.
Tham gia đấu tranh và hỗ trợ với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế quản lý nhà nước và tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.
4. Đề xuất, tham mưu chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tập quán tiêu dùng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện tử.
Các cấp Hội phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chủ động, có các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp đề xuất với các cơ quan chức năng hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.
Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ sở Hội triển khai thực hiện./.
 Nơi nhận:                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 - Như kính gửi;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
 - Ban Kinh tế TW Hội;                                                                      (đã ký)
 - Thường trực, các Ban,VP, TT tỉnh Hội;                                                             
 - Trang Website HNDT;                        
 - Lưu TG, VT.                                                   
 
                                                                                              Nguyễn Nam Long
 
                                                                       
                                                                                   
 
 
 
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.