MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Thành viên online : 9


Hôm nayHôm nay : 532

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20148

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2000142

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 09 - HD/HNDT
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Ngày ban hành 20/02/2019
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 436 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
                 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       *                                                                                                
      Số  09  - HD/HNDT                                          Đồng Hới, ngày 20 tháng 02 năm 2019  
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

     Thực hiện Hướng dẫn số 02 - HD/HNDTW ngày 17/01/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; hướng dẫn số 58 - HD/BTGTU ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền năm 2019 như sau:
     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu to lớn, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
2. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Hội, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nông dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân nổ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương đất nước.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của Hội cần tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả , tiết kiệm theo đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền  triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân. 

           II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          A. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

          1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Trong năm 2019 sẽ có các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn như:  Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019); Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần. Các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1970 - 22/4/2019); Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019); Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019). Các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác như: Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2019); Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 – 17/02/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)… bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành và địa phương.
Căn cứ theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hướng dẫn, đề cương tuyên truyền, kỷ niệm riêng cho từng sự kiện của Ban Tuyên giáo cùng cấp, Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Qua đó khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.
Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, cần gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; tuyên truyền kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… thông tin tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương kịp thời những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.
2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với niềm tin và hy vọng mới. Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương; đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 2019.
Các cấp Hội có kế hoạch và các biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục chuyển tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt là: Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục truyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới; tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh nhất là phát triển về nông nghiệp hữu cơ, công nghệ nông nghiệp sạch, nền nông nghiệp thông minh.
Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, cần có các hình thức cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
B. TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN
1. Tổ chức truyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đến các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.
Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 232-HD/HNDTW ngày 17/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về truyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2023), các cấp Hội tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả của Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023) góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quan điểm, chủ trương của Đảng. chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân, đối với đất nước; những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 2013-2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 , tập trung vào các nhóm giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể đại hội đã thông qua; những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
2. Tuyên truyền về các hoạt động Hội và phong trào nông dân.
Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019), trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động truyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẽ vang của giai cấp nông dân Việt Nam. Tăng cường công tác giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân thông qua việc biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phổ biến những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo. Tổ chức các hội thi, đối thoại, sinh hoạt chuyên đề … tìm hiểu về truyền thống lịch sử của Đảng, của Hội. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả 3 phong trào thi đua do Hội phát động.
Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; vận động nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp an toàn, nói không với thực phẩm bẩn, bảo vệ môi trường; tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, coi trọng sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có tính chiến lược của Hội , nhất là các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế bền vững; tuyên truyền kết quả triển khai Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; Đề án xây dựng chi hội là đơn vị hành động, cũng cố nâng cao chất lượng của các chi, tổ Hội và chất lượng hội viên.
Tuyên truyền các hoạt động về Hội nghị “Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân” sẽ được tổ chức trong năm 2019 tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với các chủ trang trại được tổ chức trong năm; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2019); Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ hộ nông dân nghèo, khó khăn”; Hội nghị biểu dương, khen thưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2018 - 2019; Lễ biểu dương mô hình ”Hàng cây, vườn cây nông dân” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2018…
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa VI) về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội Nông dân Việt Nam. Tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập, trọng tâm là tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông nghiệp để nông nghiệp, nông dân sớm đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần trí thức hóa nông dân, tiến tới xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến nhận thức hội viên, nông dân về sản xuất phải gắn với thị trường; thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, liên kết, hợp tác; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; coi trọng chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; có ý chí không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể, lợi ích của việc tham gia các hình thức kinh tế tập thể.
Tiếp tục vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
3. Tuyên truyền về các hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Các cấp Hội cần bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng , nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại các địa phương; chỉ đạo tổ chức các cấp Hội triển khai, quán triệt, phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biển của Nhà nước ta.
Các cấp Hội cần tiếp tục chủ động cùng với Bộ đội biên phòng, Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ngành nông nghiệp xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển cho cán bộ, nông dân và ngư dân ở địa bàn ven biển, các tổ đội khai thác hải sản xa bờ. Tổ chức các đợt tuyên truyền nội dung cơ bản về Luật Biển Việt Nam năm 2013; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; về vị trí, tầm quan trọng và tình hình thời sự của Biển Đông; các quy định về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường biển và các chương trình phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và một số văn bản quy phạm pháp luật khác…
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.
Các cấp Hội cần chủ động xây dựng các phong trào thi đua, mô hình sản xuất tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biển. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
4. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân.
Để tăng cường ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới, các cấp Hội cần chú trọng gắn kết thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với việc phối hợp giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc ở địa bàn nông thôn. Các cấp Hội tăng cường giám sát cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương và công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các cụm công nghiệp, cơ sở hạ tầng. Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên nông dân và những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn nông thôn, các cấp Hội cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu cấp thiết của hội viên nông dân. Đồng thời các cấp Hội tăng cường công tác dự báo tình hình, tuyên truyền để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Cần tiếp tục xây dựng, cũng cố, phát triển đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp Hội và cấp ủy cùng cấp; tích cực tham gia cộng tác với Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác nghiêm cứu nắm bắt dư luận xã hội. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
  1. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội.
  2. Cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến của các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
  3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí phát thanh, tuyền hình của Trung ương, địa phương, cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự kiện cụ thể.
  4. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền lên Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí nông thôn mới, Báo Quảng Bình và trang Website của tỉnh Hội.
  5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng và nhu cầu bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước để có phương án giải quyết kịp thời.
  6. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
  7. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, họp chi, tổ Hội.
  8. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở nông thôn, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống…
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Giao Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh căn cứ nội dung định hướng nêu trên tham mưu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp Hội về nội dung tuyên truyền cụ thể đối với các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Hội đảm bảo phù hợp, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện; phối hợp với các cơ quan báo chí, các ban, Văn phòng, Trung tâm của tỉnh Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, góp phần tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, nông dân.
2. Ban thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với địa phương. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, đạt kết quả cao.
          3. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, đề nghị các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo cho Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!
2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)!
3. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng!
4. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam!
5. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm và nồng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
6. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Tuyên huấn TW;                                                    CHỦ TỊCH
- Ban TG, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;                                     (Đã ký)
- Thường trực, các Ban, TT tỉnh Hội;                                
- HND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trang Website HND tỉnh;
- Lưu TG, VT.                                                                                
           
                                                                              Lê Công Toán
                                                                                       
 
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.