MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Thành viên online : 19


Hôm nayHôm nay : 707

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9062

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2063768

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 02- CTr/HNDT
Về việc / trích yếu

CHƯƠNG TRÌNH Công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày ban hành 14/01/2019
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 609 | Đã tải: 12
Nội dung chi tiết
        
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
*
Số 02- CTr/HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

           Đồng Hới, ngày 14 tháng 01 năm 2019
       
         
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh
 khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
-----------
Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X xây dựng chương trình công tác toàn khoá, nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:
I. HI NGH BAN CHP HÀNH HI NÔNG DÂN TNH LN TH 1
Đã thực hiện trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
II. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 2 (THÁNG 01/2019), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Thông báo phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
3. Tổng kết Công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
4. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023;
5. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII và Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023
III. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 3 (THÁNG 7/2019), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;
2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp” và việc thực hiện Kết luận số 83-KL/HNDTW ngày 21/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”.
3. Tổ chức sơ kết Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.
4. Tổng kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH, ngày 6/12/2013 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương giai đoạn 2013 – 2018; Chương trình phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2013 – 2018.
5. Bình chọn, giới thiệu hội viên tham gia “Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2019); Giới thiệu sản phẩm tham gia Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2018; giới thiệu tác giả tham gia Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông” (công việc hàng năm).
6. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các ngành và hội viên nông dân (công việc hàng năm).
IV. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 4 (THÁNG 01/2020), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Xây dựng các chỉ tiêu thi đua năm 2020  
2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII và Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
4. Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
5. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.
6. Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn”; Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020”.
V. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 5 (THÁNG 7/2020), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
 1. Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020, triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
2. Triển khai Kế hoạch cụ thể tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập HNDVN (14/10/1930 - 14/10/2020).
3. Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).
4. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn tỉnh.
5. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2011- 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
6. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
7. Tổng kết Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020.
8. Tổ chức Hội nghị “Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và Tổng kết Nghị quyết số 29- NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.
9. Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011- 2020.
10. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/HNDTW ngày 14/10/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới”.
11. Tổ chức tổng kết, ký kết Chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành: UBND tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;; Tư pháp, Thanh Tra; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế, Văn hoá, Thể thao; Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Liên Minh Hợp tác xã; Bảo hiểm xã hội tỉnh...
VI. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 6 (THÁNG 01/2021), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tổng kết Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Xây dựng các chỉ tiêu thi đua năm 2022;
2. Xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành HND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
3. Tổ chức tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
5. Xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2020- 2030.
VII. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 7 (THÁNG 7/2021), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân  6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thỏa thuận  giữa Hội Nông dân  tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
3. Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2020- 2030”.
4. Xây dựng Đề án “Hội Nông dân tham gia thực hiện Chương trình Một xã một sản phẩm, gắn với phát triển các chuỗi giá trị hàng hóa trên địa bàn tỉnh”.
X. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 8 (THÁNG 01/2022), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tổng kết Công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Xây dựng các chỉ tiêu thi đua năm 2022.
2. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện.
3. Xây dựng Đề án “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện nâng cao chất lượng bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh”.
4. Tổ chức Hội thi “Cán bộ cơ sở Hội giỏi” năm 2022 từ cấp cụm xã, cấp huyện lên chung kết toàn tỉnh.
IX. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 9 (THÁNG 7/2022), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
2. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thường vụ Tỉnh uỷ về chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI.
3. Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở.
4. Xây dựng Đề án “Hỗ trợ nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế”.
 X. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 10 (THÁNG 10/2022), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình và một số nội dung khác chuẩn bị cho Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh.
3. Triển khai các Đề án và Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành.
4. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị đại hội điểm cấp huyện và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thị xã, thành phố.
XI. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 11 (THÁNG 01/2023), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Tổng kết Công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
2. Tiếp tục thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI.
3. Thông qua các đề án về Nhân sự và một số nội dung liên quan chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI.
 XII. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 12 (THÁNG 7/2023), BÀN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:
1. Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
2. Tiếp tục bàn và thông qua một số nội dung quan trọng khác chuẩn bị tổ chức Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh.
3. Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã và các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh căn cứ vào Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hàng năm một cach sát thực. Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, tuỳ theo tình hình có những vấn đề cần phải bổ sung hoặc chưa hợp lý Ban Thường vụ sẽ trình Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh điều chỉnh và bổ sung.
Giao Văn phòng Hội Nông dân tỉnh thường xuyên theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nội dung của Chương trình công tác toàn khoá, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
    Nơi nhận:                                                                      T/M BAN CHẤP HÀNH
     - Thường trực TW Hội NDVN;                                                   CHỦ TỊCH
      - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;                                             
      - Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
      - UBMTTQVN tỉnh;
      - VP TW Hội NDVN;                                                           (Đã ký)
      - VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;                                                            
      - Thường trực, các Ban HND tỉnh;
      - Uỷ viên BCH khoá X;
      - HND các huyện, thành phố, thị xã;                           Lê Công Toán
      - Lưu VP,VT.                                                                                     

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.