MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Thành viên online : 10


Hôm nayHôm nay : 855

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2139

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2358710

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 01 - NQ/HNDT
Về việc / trích yếu

NGHỊ QUYẾT Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày ban hành 14/01/2019
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 518 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
                             *
Số 01 - NQ/HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Đồng Hới, ngày 14  tháng  01 năm 2019
 
 
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình
lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Ngày 09/01/2019, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để tổng kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận và thống nhất,
 
QUYẾT NGHỊ
 
1. Thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. Hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân các cấp, như sau:
Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân với cấp ủy, chính quyền. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 14 chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các cấp Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023. Các cấp Hội đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp Hội. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp kịp thời được kiện toàn. Chất lượng hội viên, sinh hoạt chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực. Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển. Các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được phát huy. Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của toàn tỉnh.
2. Hội nghị đã thống nhất 14 chỉ tiêu thi đua năm 2019 và nhất trí ký cam kết giao ước thi đua giữa Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố,thị xã với Thường trực Hội Nông dân tỉnh. Cụ thể như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho 264.000 lượt hội viên;
- Phát triển 2.000 hội viên mới; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp: 571 người;100% chi Hội có Quỹ Hội;
- 124.000 hộ đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phối hợp thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn cho 1.144, trong đó Hội trực tiếp thực hiện 168 hộ;
- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân 4,750 triệu đồng; Trực tiếp và phối hợp với các ngành tổ chức 84 lớp dạy nghề; Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật  790 lớp; Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả 165 mô hình;
- Xây dựng 157 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Xây dựng 157 mô hình Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội; Xây dựng 147 mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã có hiệu quả; Tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn lao động tại Trung tâm DN và HTND 150 người.
3. Hội nghị đã cho ý kiến và thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
4. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân tỉnh theo Quy định số 19-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến ý kiến của các đồng chí đại biểu, Ủy viên BCH để hoàn chỉnh báo cáo, chương trình công tác, nghị quyết và ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ vào các nhiệm vụ triển khai năm 2019 đã được hội nghị thông qua để chỉ đạo thực hiện. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; gắn công tác tuyên truyền với tổ chức thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2019).
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Đề án “Xây dựng Chi hội là đơn vị hành động” gắn với triển khai đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/HNDTW, ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tập trung phối hợp với các ngành, đơn vị để tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.
Đồng thời, tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò chủ thể của tổ chức Hội và hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là những xã phấn đấu về đích trong năm 2019. Tích cực tham gia thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP). Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tham gia thực hiện theo bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Vườn mẫu trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện Quyết định 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị, xã hội và nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt nam trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tham gia xây dwngjDDangr, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
6. Hội nghị đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh nhà trong thời gian qua; trao các hình thức khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.
          Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội căn cứ Nghị quyết này, tình hình thực tế của địa phương và những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được nêu trong báo cáo tổng kết hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và nghiêm túc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị. Động viên cán bộ, hội viên nông dân phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, của tỉnh năm 2019.
Nghị quyết này phổ biến đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên Hội Nông dân toàn tỉnh để thực hiện.
Nơi nhận:                      
- Thường trực TW Hội;                   
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VP TW Hội;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Thường trực HND tỉnh;
- Các UV BCH khóa X;      
- Các ban, VP, Tr.tâm;                     
- Các huyện, thị, thành Hội;
- Lưu VT, VP.
                T/M BAN CHẤP HÀNH
               CHỦ TỊCH
 
 
            (Đã ký)
 
 
             Lê Công Toán
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.