MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 644

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18726

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1777772

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 267 - KH/HNDT
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ X, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

Ngày ban hành 14/03/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 476 | Đã tải: 11
Nội dung chi tiết
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    *
     Số  267 - KH/HNDT                                            Đồng Hới, ngày 14  tháng 3 năm 2018
        
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ X, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2018 - 2023)
-----------------------------
 
Căn cứ Chỉ thị số 08 - CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 232-KH/HNDTW ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, từ đó thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân tỉnh nhà.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2013-2018; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018-2023), từ đó động viên, hướng dẫn các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Quảng Bình phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phải được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp Hội Nông dân; phải kịp thời, bảo đảm cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của đất nước.
- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, thiết thực, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Nội dung cơ bản của các văn kiện dự thảo trình Đại hội lần thứ VII của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, văn kiện dự thảo trình trình Đại hội lần thứ X của Hội Nông dân tỉnh. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội các cấp, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VI, nêu bật những đổi mới trong hoạt động 3 phong trào đạt được trong nhiệm kỳ qua. Giới thiệu và tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để học tập và nhân rộng mô hình điển hình.
- Tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp Hội và phong trào thi đua của Hội Nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tuyên truyền diễn biến Đại hội, kết quả Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.     
2. Hình thức tuyên truyền
- Tập trung tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các Câu lạc bộ, Hội nghị chuyên đề.
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, hệ thống truyền thanh, các Trang thông điện tử, website Hội Nông dân tỉnh.
- Phát hành Đặc san số đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
- Thông qua băng rôn, khẩu hiệu, ảnh trưng bày…để tuyên truyền Đại hội.
 3. Thời gian tuyên truyền  
          Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2018.
          3.1. Trước Đại hội
          3.1.1. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động đợt cao điểm thi đua trong các cấp Hội và hội viên nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.
Đã thực hiện tháng 01/2018
3.1.2. Tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Thành phần: - Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
                     - Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin -Truyền thông;
                     - Đại diện lãnh đạo Sở Văn Hóa - Thể thao;
           - Lãnh đạo Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình
                    - Thường trực Hội Nông dân tỉnh;
                    - Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội X Hội Nông dân tỉnh;
                    - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Hới;
Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2018.
3.1.3. Tuyên truyền trên sóng PTTH tỉnh:
- Đưa tin trên chương trình thời sự; chạy tít chào mừng Đại hội trong chương trình thời sự trên Đài truyền hình tỉnh trong thời gian 5 ngày trước ngày diễn ra Đại hội và trong thời gian Đại hội.
          - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự  "Nông dân Quảng Bình trên con đường đổi mới ", thời lượng 12 - 15 phút, phát trước khi diễn ra Đại hội 1 - 2 ngày; đồng thời đưa tin về các hoạt động và phong trào nông dân trước thời gian diễn ra Đại hội 1 tuần.
- Đưa tin diễn biến Đại hội trên Đài PT-TH tỉnh và Đài TT-TH huyện, thị, thành phố.
3.1.4. Tuyên truyền trên Báo Quảng Bình, Báo Nông thôn ngày nay:
+ Ra trang báo phát hành trong ngày khai mạc Đại hội (02 trang: Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, bài viết về huyện, cơ sở, gương điển hình nông dân và cán bộ Hội giỏi). Phát hành trong ngày khai mạc Đại hội. Đặt báo theo số lượng đại biểu dự Đại hội.
          + Phối hợp với Báo NTNN có bài viết phản ánh, đưa tin về phong trào nông dân ở Quảng Bình.
          3.1.5. Tuyên truyền thông qua xuất bản Đặc san, băng rôn, khẩu hiệu
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xuất bản Đặc san “Nông dân Quảng Bình chào mừng Đại hội”:
+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xin giấy phép xuất bản;
+ Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên Báo Quảng Bình, phóng viên thường trú viết bài cho Đặc san.
Nội dung Đặc san: Bài chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, bài viết của Thường trực, cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh và các bài viết phản ánh về kết quả và Chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành chuyên môn, gương sản xuất kinh doanh giỏi; cán bộ, cơ sở, chi tổ Hội giỏi trong các hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân.
Số trang: 40 – 50 trang, số lượng bản in: theo số lượng đại biểu + gửi tặng.
+ Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho xuất bản Đặc san.
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Đồng Hới để treo băng rôn, khẩu hiệu ở một số điểm, tuyến đường tại thành phố Đồng Hới.
          3.1.6. Khánh tiết, hội trường
          - Phối hợp với đơn vị nơi diễn ra Đại hội tổ chức trang trí, chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu truyên truyền trong và ngoài Hội trường.
- Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị hình ảnh, đảm bảo nội dung và hình thức theo hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh để trưng bày trước sảnh Hội trường trong thời gian diễn ra Đại hội.
Thời gian: trước Đại hội 03 tháng.
- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn chào mừng Đại hội (Dự kiến 5 – 7 tiết mục, thời gian 30 phút).
Thời gian: trước Đại hội 01 tháng.
3.1.7. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh:
Các Ban, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm cung cấp thông tin, viết tin bài và ý kiến kiến nghị, góp ý thảo luận của hội viên nông dân về văn kiện đại hội Hội Nông dân các cấp cho Trang Thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh trước, trong và sau Đại hội.
3.1.8. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu nội dung Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
3.1.9. Phối hợp với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền và công tác đảm bảo cho tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X.
3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội
- Hội Nông dân tỉnh:
+ Treo 02 câu khẩu hiệu chào mừng ở Quán Hàu (Quảng Ninh), Lộc Đại (Đồng Hới) và trung tâm của tỉnh.
+ Tổ chức văn nghệ khai mạc chào mừng Đại hội (thời gian 30 phút).
+ Trưng bày ảnh từ Đại hội đến Đại hội bên ngoài Hội trường diễn ra Đại hội (Dự kiến 4 - 5 khung ảnh).
+ Phối hợp với Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình đưa tin về những hoạt động trong những ngày diễn ra Đại hội.
+ Phát phóng sự hoạt động trước khi diễn ra Đại hội.
- Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã và Hội Nông dân cơ sở:
Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở trụ sở Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu...
3.3. Sau Đại hội
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền kết quả Đại hội. Nội dung tập trung vào tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội; Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 trong cán bộ, hội viên nông dân.
- Ban hành kỷ yếu tuyên truyền sau Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ 2018-2023.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Khẩu hiệu tuyên truyền ở các huyện, thành phố, thị xã
* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
* Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
* Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
* Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Bình “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
* Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam!
* Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
2. Khẩu hiệu Hội Nông dân tỉnh treo tại khu vực nơi tổ chức Đại hội
2.1. Khẩu hiệu lớn treo trước, hai bên cổng nơi tổ chức Đại hội
- Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình quyết tâm phấn đấu thực hiện sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn!
- Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Bình “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
2.2. Khẩu hiệu trước Hội trường nơi tổ chức Đại hội
- Khẩu hiệu lớn treo ngang: Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ X , nhiệm kỳ 2018-2023.
- 04 khẩu hiệu treo dọc: Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X , nhiệm kỳ 2018-2023.
2.3. Khẩu hiệu trong Hội trường nơi tổ chức Đại hội (hai bên Hội trường):
- Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh!
- Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Nông dân tỉnh
- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự truyền hình và đưa tin về Đại hội.
- Phối hợp với Báo Quảng Bình thực hiện chuyên trang tuyên truyền cho Đại hội về công tác Hội và phong trào nông dân (được phát hành trong ngày diễn ra Đại hội).
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, thông tấn báo chí, các phóng viên và Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã để làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội.
- Thu thập, lựa chọn hình ảnh nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động để làm bảng ảnh tuyên truyền tại Đại hội.
- Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Hội Nông dân huyện, thành phố, thị xã
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội của Hội Nông dân tỉnh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân huyện, thị, thành phố; hưởng ứng tích cực đợt thi đua cao điểm Chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chuẩn bị, gửi hình ảnh để trưng bày tại Đại hội X Hội Nông dân tỉnh.
Trên đây là kế hoạch công tác tuyên tuyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội tỉnh cụ thể hóa kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan triển khai thực hiện; Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch này báo cáo cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các ngành chức năng để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
   Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Ban Tuyên huấn TƯ HNDVN;                                    CHỦ TỊCH
   - Ban Tuyên giáo TU, Ban DV TU;
   - Sở VH-TT, Sở TTTT;
   - Đài PTTH tỉnh, Báo QB, Báo NTNN;                             (đã ký)
   - Thường trực, các Ban, Vp, TT;                                        
   - Các thành viên Tiểu ban TT;                                                          
   - HND 8 huyện, thành phố, thị xã;                          Lê Công Toán
   - Lưu Ban TG, VT.             

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.