MENU CHÍNH
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp định hướng và hiệu quả
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 623

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18705

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1777751

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 92- HD/HNDT
Về việc / trích yếu

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

Ngày ban hành 21/02/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Nam Long
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 2658 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
         HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *                                                                                                 
        Số 92- HD/HNDT                                      Đồng Hới, ngày 21 tháng  02 năm 2018  
 
                                                            HƯỚNG DẪN
                           Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018
 
Thực hiện Hướng dẫn số 208 - HD/HNDTW ngày 25/01/2018 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; hướng dẫn số 47 - HD/BTGTU, ngày 29/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền như sau:
     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa vẽ vang của dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; đẩy mạnh phát huy ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ, tạo động lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.
2. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của cán bộ, hội viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
          3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép với việc tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và các nhiệm vụ của địa phương các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của Hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân.

           II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          A. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

          1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước

Trong năm 2018 sẽ có các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn như:  Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần. Các ngày lễ quốc tế như: Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1970 - 22/4/2018); Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018); Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018); Kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018). Các ngày kỷ niệm khác như: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy xuân Mậu Thân 1968, kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018). Bên cạnh đó, còn có các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành và địa phương…
Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Qua đó khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; cũng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ, cần gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả ba phong trào thi đua của Hội; kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.
Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân về những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân
2. Tuyên truyền kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Tuyên truyền giáo dục trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt là Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11 - NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và Nghị quyết số 12 - NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 - NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam ban hành; học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII theo chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách”… Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
B. TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN
1. Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Căn cứ Hướng dẫn số 70 - HD/HNDT, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phải kịp thời, đảm bảo cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của toàn xã hội. Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 - 2023), từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đối với đất nước; những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội (2013 - 2018), việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội; kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, kết quả Đại hội Hội nông dân các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, những định hướng trong hoạt động Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ý kiến đóng góp của các cấp Hội và Hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; phản ánh kịp thời và đầy đủ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.
2. Tuyên truyền về các hoạt động Hội và phong trào nông dân
Tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018), trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam.
Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả 3 phong trào thi đua do Hội phát động, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI về 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đó là:
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân;
  • Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; 
  • Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.
Bên cạnh đó, tiếp tục truyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 - KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673 - QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; vận động nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp an toàn, nói không với thực phẩm bẩn, bảo vệ môi trường; tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội …Tuyên truyền triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có tính chiến lược của Hội, nhất là các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế bền vững; tuyên truyền kết quả triển khai Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; cũng cố nâng cao chất lượng của các chi, tổ Hội và chất lượng hội viên. Tuyên truyền các hoạt động về tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017, tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2018).
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giám sát, phản biện xã hội, Chương trình phối hợp với Mặt trận tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở Công thương về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020. Tổ chức cho hội viên nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) của Đảng. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.  
Tích cực truyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nông dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, bản, làng văn hóa.
3. Tuyên truyền về các hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Tiếp tục phổ biến tới cán bộ, hội viên nông dân nội dung các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển Việt Nam; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các Quốc gia có liên quan trên biển đông.
 Tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các mô hình sản xuất tập trung và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biên, vùng biển và hải đảo. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
4. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân
Các cấp Hội cần tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ nội dung Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và Hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp. Tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương.
Tiếp tục xây dựng, cũng cố phát triển đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận trong các cấp Hội, tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp Hội và cấp ủy cùng cấp nhằm định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
  1. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngủ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội.
  2. Cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến của các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
  3. Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương, cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và sự kiện cụ thể.
  4. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền lên báo nông thôn ngày nay, tạp chí nông thôn mới, báo Quảng Bình, cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam và trang Website của tỉnh Hội
  5. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng và nhu cầu bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước để có phương án giải quyết kịp thời.
  6. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, họp chi, tổ Hội.
  7. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở nông thôn, vùng tôn giáo, dân tộc, biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh tham mưu, phối hợp với các cơ quan báo chí, các ban, Văn phòng, Trung tâm của tỉnh Hội xây dựng kế hoạch và đề cương, tài liệu tuyên truyền phong phú, phù hợp, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, góp phần tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, nông dân.
2. Ban thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Phối hợp hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, đạt kết quả cao.
3. Các cấp Hội Nông dân chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời điều chỉnh về cách thức, hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
4. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, đề nghị các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo cho Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!
2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018)!
4. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm và nồng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
8. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!
9. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)!
10. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) !
11. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!
12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Nơi nhận:                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Tuyên huấn TW;                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Dân vận, Ban TG Tỉnh uỷ; 
- Ban Tuyên giáo- ĐUKCCQ tỉnh
- Thường trực, các Ban, TT tỉnh Hội;                                
- HND các huyện, thị xã, thành phố;                                       (đã ký)
- Lưu TG, VT.                                                                Nguyễn Nam Long
                                                                                       
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.