MENU CHÍNH
Đại hội Hội Nông dân huyện Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Thành viên online : 13


Hôm nayHôm nay : 603

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10465

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1561983

Giá cả nông sản

Trang nhất » Văn bản điều hành

Tên / Số / ký hiệu : Số 208 - KH/HNDT
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Quảng Bình lần thứ III ( 2016 - 2017)

Ngày ban hành 26/05/2017
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Lê Công Toán
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Nông dân tỉnh
Tải về máy Đã xem : 278 | Đã tải: 5
Nội dung chi tiết
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH
                     *
         Số  208 - KH/HNDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Đồng Hới, ngày 26 tháng 5 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Quảng Bình
lần thứ III ( 2016 - 2017) 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 219 - KH/HNDTW ngày 03/4/2017 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII (2016 - 2017) và hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 do Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức; Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Quảng Bình lần thứ III (2016 - 2017), (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
            I. MỤC ĐÍCH
          Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Quảng Bình lần thứ III (2016 - 2017), nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nông dân, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
II. NỘI DUNG
1.     Lĩnh vực dự thi.
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn. (Gồm các lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sinh học, chế biến vật tư, nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, môi trường và các lĩnh vực khác).
2.     Đối tượng dự thi.
- Mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc đang sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo đã tạo ra giải pháp kỹ thuật và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham gia Cuộc thi.
- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.
- Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình.
* Các tác giả có giải pháp tham dự các Cuộc thi lần trước nhưng chưa đạt giải nếu có cải tiến thì có thể đăng ký tham dự Cuộc thi này.
3. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi (gọi tắt là giải pháp):
- Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam: Giải pháp kỹ thuật chưa được công bố dưới hình thức nào trên các phương tiện thông tin chính thức; chưa đăng ký bản quyền phát minh sáng chế. Giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ; Giải pháp kỹ thuật đã được công bố trên các phương tiện thông tin, hoặc giải pháp đã xuất hiện ở trong nước, nhưng lần đầu tiên được tác giả áp dụng hoặc chế tạo và có cải tiến so với sản phẩm đã có.
- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội
- Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.
4. Hồ sơ dự thi.
Mỗi hồ sơ dự thi gồm 2 bộ, mỗi bộ gồm 3 tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4:
- Phiếu đăng ký dự thi  (ghi theo mẫu).
- Bản mô tả giải pháp dự thi.
- Toàn văn giải pháp dự thi.
4.1. Phiếu đăng ký dự thi ( ghi theo mẫu ) gồm các nội dung sau:
- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi.
- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ.
- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).
- Tên giải pháp dự thi.
- Lĩnh vực dự thi.
- Thời điểm tạo ra giải pháp ( ghi ngày, tháng, năm).
- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01(một) người đứng tên làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.
- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ là đúng sự thật.
- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.
4.2. Bản mô tả giải pháp dự thi.
- Tên giải pháp dự thi ( ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu ra những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.
- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nên rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của  giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.
- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.
- Hiệu quả kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.
- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.
- Bản mô tả giải pháp cần kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh và các tính toán minh họa.
4.3. Toàn văn giải pháp dự thi:
Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu được trình bày rõ ràng không tẩy xóa.
5. Nộp, nhận hồ sơ dự thi.
- Hồ sơ dự thi gửi về Hội Nông dân tỉnh.
- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 30/9/2017.
- Chấm và công bố giải thưởng tại tỉnh từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/10/2017. Chọn lọc và gửi hồ sơ dự thi cấp Trung ương ngày 25/10/2017.
- Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi.
- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi cuộc thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.
6. Giải thưởng Cuộc thi.
- Các giải pháp được chọn  dự thi cấp Trung ương sẽ theo giải Trung ương (nếu đạt giải).
- Tại tỉnh có các giải:
01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng.
02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
03 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.
05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI
Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội Nông dân tỉnh và nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tại tỉnh
- Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.
- Tiếp nhận hồ sơ về các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi.
- Thành lập Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi; có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi và kiểm tra thực tế.
- Xét tuyển, trao giải và lựa chọn các giải pháp dự thi cấp Trung ương.
2. Huyện, thành, thị Hội
- Tuyên truyền, vận động đông đảo nông dân tham gia Cuộc thi và triển khai các hoạt động của Cuộc thi ở cấp mình.
- Tiếp nhận hồ sơ về các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi.
- Chọn các giải pháp, mô hình, sản phẩm tiêu biểu gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo chất lượng như hướng dẫn).
- Xét tuyển, trao giải cấp huyện, thành phố, thị xã (nếu có điều kiện).
Đề nghị các huyện, thành, thị  Hội tập trung chỉ đạo và tham gia tốt Cuộc thi./.
 
Nơi nhận:
- Hội ND các huyện, thành phố, thị xã;
- Thường trực tỉnh Hội;    
- Các Ban, văn phòng, TTDN&HTND;
- Lưu VT, KT- XH.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
        CHỦ TỊCH
 
          Đã ký
 
 
     Lê Công Toán
 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.