Best apkmodcity.com azapkmod.com allmodz.com mod4ree.com azmodapk.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com apk mod ezmodapk.com modhubz.com games and premium app for android
MENU CHÍNH
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Thành viên online : 6


Hôm nayHôm nay : 19

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22437

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2608485

Giá cả nông sản

Trang nhất » Giới thiệu

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch được vay...
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/HNDT ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo của Hội Nông dân...
(QBĐT) - Đoạn sông Nhật Lệ chảy qua thị trấn Quán Hàu, xã Lương Ninh và Võ Ninh (Quảng Ninh) có chiều dài khoảng...
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bán sơn địa, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; xuất thân trong một gia...
Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuất hiện một số mô hình...
Xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn với hơn 170ha, trong đó có 85ha...
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM  VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
  
             Đầu năm 1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc), đó nờu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân ''Đảng phải đoàn kết được đại đa số nông dân, phải dựa vững vào nông dân nghèo làm cách mạng thổ địa đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến''; Đồng thời Đảng nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng'', vỡ vậy phải tập hợp nụng dõn vào một tổ chức dưới sự lónh đạo của giai cấp công nhân, đấu tranh giành độc lập tự do và thực hiện cách mạng ruộng đất.
           Tháng 10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Điều lệ Tổng Nông Hội Đông Dương gồm 8 điều trong đó nêu rừ mục đích nhằm ''Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa''. Nghị quyết đó đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lónh đạo của Đảng.
             Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Hai, tháng 3/1931 nhấn mạnh ''cần phải đẩy mạnh việc tổ chức Nông hội làng, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, trong điều kiện địch khủng bố trắng, nông dân cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh, giương cao khẩu hiệu: chống sưu thuế, địa tô, thất nghiệp, chống khủng bố trắng, chống chiến tranh''. Thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng, lần thứ 2, các tổ chức Nông hội được củng cố và trực tiếp lónh đạo phong trào đấu tranh của nông dân. Dưới sự lónh đạo của Nông hội, phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ trong những năm 1932 - 1936. Thỏng 3/1937, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, và quyết định đổi tên Nông hội đỏ thành Nông hội. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng đó giỳp cho Nụng hội khắp nơi trong nước phát huy vai trũ của mỡnh trong việc tập hợp, lónh đạo nông dân hợp lực với công nhân và nhân dân lao động đấu tranh đũi quyền dõn sinh, dõn chủ.
              Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai đoạn 1939-1945, tổ chức Nông Hội đã vận động nông dân tham gia đấu tranh chống lại phát xít Nhật, cùng cả nước giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân tiếp tục tham gia kháng chiến và đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược; Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ mở ra một thời kỳ mới của cách mạnh Việt Nam, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giai đoạn 1954-1975, nông dân và tổ chức Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Giai đoạn 1975-1986, sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975 thống nhất đất nước, cùng với nhân dân cả nước, lực lượng nông dân hưởng ứng, tham gia, từng bước hoàn thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở miền Nam.
Ngày 25/6/1979, Bộ Chính trị quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam.
                Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đó ra Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nụng dõn Việt Nam. Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của giai cấp nông dân Việt Nam và theo đề nghị của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 14/10/1930 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
               Từ lúc thành lập đến nay, tổ chức Hội Nông dân đã thay đổi với nhiều tên gọi khác nhau như: Nông hội đỏ, Nông hội, Việt Nam nông dân cứu quốc Hội, Hội Nông dân giải phóng miền Nam (ở miền Nam), Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Sự thay đổi về tên gọi ở từng giai đoạn khác nhau nhằm phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như thực tiễn cách mạng.
                  Từ lúc ra đời đến nay, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 5 kỳ Đại hội.
               Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2008-2013 diển ra trong thời điểm nước ta sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, cả lỉnh vực đối nội và đối ngoại; là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc son quan trọng trên chặng đường lịch sử vẻ vang gần 80 năm của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập -  phát triển”; Đại hội đã mở ra một giai đoạn mới về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.
*
*      *
                Cùng với cả nước, với truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, giai cấp nông dân Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết một lòng đứng lên chống ách thống trị của thực dân phong kiến, tạo nên làn sóng đấu tranh sôi nổi trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 22/4/1930 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Kẽ Rấy ( Hoàn Lão- Bố Trạch), đến tháng 8 năm 1930 chi bộ đã chỉ đạo thành lập tổ chức Nông Hội Đỏ tại làng Lý Hoà (nay là xã Hải Trạch), do đồng chí Nguyễn Phương phụ trách. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sức mạnh nông dân được nhân lên gấp bội. Hàng loạt các cuộc mít tinh, biểu tình nổ ra khắp nơi trong toàn tỉnh, đòi giảm sưu cao, thuế nặng, đòi cải cách dân chủ…
Trong những năm 1939-1945, phong trào cách mạng Quảng Bình gặp khó khăn, cơ sở Đảng phải rút vào hoạt động bí mật. Mặc dầu bị khủng bố, nhưng nông dân Quảng Bình vẫn tin tưởng vào Đảng, một lòng son sắt với Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng và chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến. Đêm 23/8/1945, nông dân Quảng Bình cùng cả nước đứng lên với khí thế long trời lỡ đất giành chính quyền thắng lợi trong toàn tỉnh.
          Giành chính quyền chưa được bao lâu, ngày 27/3/1947 thực dân Pháp lại đánh chiếm Quảng Bình. Thực hiện lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, nông dân Quảng Bình cùng nhân dân toàn tỉnh đã đứng lên chiến đấu với quân thù suốt 9 năm kháng chiến. Với tinh thần giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến thắng lợi. Đúng 17h ngày 18/8/1954, tên thực dân Pháp cuối cùng đã phải xuống tàu rút khỏi thành phố Đồng Hới, Quảng Bình hoàn toàn được giải phóng.
          Chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề trên quê hương thân yêu của chúng ta. Làng mạc bị tàn phá, công trình thuỷ lợi, giao thông bị hư hỏng nặng, nông dân vùng công giáo bị địch dụ dỗ di cư vào Nam, làm cho làng xóm tiêu điều, ruộng vườn không có người canh tác, thiên tai, dịch bệnh, đói rét vẫn đeo bám đến từng ngõ xóm, gia đình nông dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quảng Bình, nông dân cùng với nhân dân toàn tỉnh khắc phục khó khăn, hăng hái xây dựng lại quê hương từ trong đổ nát.
          Đến cuối năm 1960, 95% nông dân đã vào hợp tác xã, chúng ta vinh dự có Hợp tác xã Đại Phong (Lệ Thuỷ) là lá cờ đầu của HTX nông nghiệp Miền Bắc được Bác Hồ khen ngợi và phát động phong trào khắp nơi học tập. Nhờ đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp nên sản lượng nông nghiệp ngày càng tăng, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện. Chính nhờ HTX mà nông dân Quảng Bình bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tư thế vững vàng và đã làm tròn trách nhiệm của cả nước tin tưởng giao cho. Quảng Bình là tỉnh đứng đầu khu giới tuyến đã trở thành hậu phương trực tiếp của Miền Nam và tuyền tuyến lớn của Miền Bắc, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đã thành hành động cách mạng cho mỗi tổ chức Hội, xã viên hợp tác xã và hội viên nông dân. Hàng loạt khẩu hiệu như “ Tay cày, tay súng”, “Bám làng mà chiến đấu, bám hố bom mà sản xuất, bám đồng ruộng mà thâm canh”, “tiếng hát át tiếng bom”... đã nhân lên sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm sức mạnh cho người dân Quảng Bình hoàn thành sứ mạnh lịch sử. Quảng Bình đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ khen ngợi là Quê hương Hai giỏi: “ Chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”. Mỗi tên làng, tên xóm của Quảng Bình đều gắn với những chiến công, oanh liệt. Sự gian khổ hy sinh của nhân dân Quảng Bình đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả dân tộc, làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
           Tháng 3/1976 thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Sau 13 năm sát nhập, để phù hợp với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của từng địa phương, tháng 7/1989 thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá VIII, Bình Trị Thiên được chia thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
           Tỉnh Quảng Bình được về địa giới cũ, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giai cấp nông dân Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương “ Hai giỏi”, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và đã thu được những kết quả rất đáng tự hào.
           Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, vận động hội viên nông dân hăng hái thực hiện 3 phong trào thi đua do TW Hội Nông dân Việt Nam phát động, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trong những năm qua.
              Hội Nông dân Quảng Bình đã trải qua 9 kỳ Đại hội:
             - Năm 1950, Đại hội Hội Nông dân Quảng Bình được triệu tập, để đánh giá tình hình hoạt động của nông dân trong sự nghiệp tham gia kháng chiến và động viên nhân dân toàn tỉnh tiếp tục ủng hộ sức người sức của cho cuộc kháng chiến kiến quốc.
             - Tháng 4/1976, Quảng Bình hợp nhất với Quảng Trị, Thừa Thiên. Đến tháng 7 năm 1977, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Bình Trị Thiên được thành lập với một hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở.
              -Tháng 3 năm 1978, Đại hội Đại biểu HND tập thể Bình Trị Thiên lần thứ Nhất.
              -Tháng 4 năm 1984, Đại hội Đại biểu HND tập thể Bình Trị Thiên lần thứ Hai.
              -Tháng 7 năm 1987, Đại hội Đại biểu HND tập thể Bình Trị Thiên lần thứ Ba.
             Cả ba lần Đại hội được tổ chức trọng thể tại Thành phố Huế.
             - Tháng 7 năm 1989, Ban chấp hành HND lâm thời tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Viếng làm Chủ tịch.
            -Tháng 7 năm 1992, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ V tổ chức thị xã Đồng Hới. Đại hội đã bầu ra 21 uỷ viên BCH, đồng chí Nguyễn Hữu Long được bầu làm Chủ tịch.
            -Tháng 7 năm 1998, Đại hội Đại biểu HND tỉnh Quảng Bình lần thứ VI được tổ chức. Đại hội đã bầu ra 25 uỷ viên BCH, đồng chí Phan Thanh Giảng được bầu làm Chủ tịch.
            -Tháng 7 năm 2003, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ VII được tổ chức. Đại hội đã bầu ra 31 uỷ viên BCH, đồng chí Phan Thanh Giảng được tái cử Chủ tịch.
            - Tháng 3, năm 2006, đồng chí Hoàng Trọng Thoan được bầu làm Chủ tịch HND tỉnh khoá VII.
            - Tháng 7/2008, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Trọng Thoan được tái cử chức vụ Chủ tịch; các đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Hoàng Thị Hà được bầu làm Phó Chủ tịch.
            - Tháng 4/2013: Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ IX được tổ chức, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch.
           - Tháng 4 năm 2016: Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động về làm Bí thư Huyện ủy Minh Hóa; đồng chí Lê Công Toán, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được giới thiệu và Ban Chấp Hành Hội Nông dân đã bầu vào ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiềm kỳ 2013-2018.
           Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tích trong công tác xây dựng tổ chức Hội và thực hiện tốt các phong trào nông dân, Hội Nông dân Quảng Bình đã được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động, Huân Chương Độc Lập Hạng Ba, Thủ tướng, Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liền; các bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen.
           Phát huy những thành tích đạt được, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Quảng Bình tiếp tục phấn đấu, đoàn kết với giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức, nhân dân lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới giàu mạnh, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 43 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (02322) 240528 Fax: (02323) 824563

Email: nhanongquangbinh@gmail.com
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

 
 • 1 Số: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022 1
  Tên: (Thực hiện công văn số 715/MTTQ-BTT ngày 23/6/2021 của MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022; BTV Hội Nông dân tỉnh đăng tải Thể lệ Giải báo chí, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu tham dự giải.)
  Ngày BH: (23/06/2021)

 • 1 Số: 160-KH/HNDT 1
  Tên: (Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021))
  Ngày BH: (03/06/2021)

 • 1 Số: 727-CV/HNDT 1
  Tên: (Về việc phối hợp phát động phong trào"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và xuất nhập cảnh trái phép")
  Ngày BH: (25/05/2021)

 • 1 Số: 328-BC/HNDT 1
  Tên: (Báo cáo kết quả tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
  Ngày BH: (21/05/2021)